Preliminär tävling och lägerplanering våren 2024

Observera! Detta är vår preliminära tävlings/lägerplanering.

Januari

Februari

Umestänket 24-25/2 Anmälan

Mars

Övikssimmet 23-24/3 Anmälan

April

Härnöracet 13-14/4 Anmälan

Maj

Norrländska Mästerskapen 18-19/5 Anmälan

Juni

Sundsvall sim 8-9/6 Anmälan